Eetstoornis

Een eetstoornis is een zeer ernstige problematiek die een enorme impact heeft op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.  Een eetstoornis is in de eerste plaats een psychisch probleem (met ernstige fysieke gevolgen!). Het behandelen van de fysieke symptomen van de eetstoornis zonder de onderliggende psychologische problematiek aan te pakken geeft dan ook weinig tot geen resultaat.

Ik ben ervaringsdeskundig en sinds 2011 gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van adolescenten (vanaf 14 jaar) en volwassenen die lijden aan anorexia, boulimia, binge eating disorder en aanverwante eetstoornissen.

Begeleiding van jonge kinderen met eet- en gewichtsproblemen is altijd in de vorm van ouderbegeleiding. Moest er nood zijn aan een individuele begeleiding van het kind, dan verwijs ik hiervoor graag door naar een collega.

Voedings- en gewichtsproblemen

Gezonde voeding is een belangrijk thema voor heel veel mensen. Je wil wel gezonder gaan eten, meer bewegen, misschien wat afvallen… toch slaag je er niet in om je goede voornemens vol te houden of daadwerkelijk je levensstijl te veranderen.

Eten (en wat we eten) wordt bepaald door een complex geheel van fysieke, sociale, emotionele en cognitieve aspecten.

In deze begeleiding kijken we naar de onderliggende dynamiek die jouw voedings- en gewichtsproblemen tot stand brachten of in stand houden. Enkele door aan de slag te gaan met de onderliggende drijfveren en impulsen kan een blijvend veranderingsproces gerealiseerd worden.