Ik weet heel goed hoe moeilijk en intensief het is om mama, partner of kind te zijn van iemand met een autismespectrumstoornis.

Ik ben mama in een nieuw samengesteld gezin met 3 kinderen. Na een lange weg van wachtlijsten en onderzoeken werden de kinderen alle 3 gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis.

Ondanks mijn jarenlange opleiding en ervaring stelde ik vast dat ook ik hier onvoldoende kennis over had. Ik begreep mijn eigen kinderen niet, wist niet wat ze nodig hadden en evenmin op welke manier ik er het best voor hen kon zijn. Ik liep vast en ging op zoek naar hulp. Ik kwam opnieuw terecht op lange wachtlijsten. Ik zocht informatie op internet en in bibliotheken maar herkende heel vaak mijn eigen kinderen niet in de literatuur. Ik was wanhopig op zoek naar antwoorden en praktische tips.

In 2019 volgde ik dan maar zelf de postgraduaatopleiding autismespectrumstoornissen aan KDG. De opleiding om zelf auticoach te worden was immers korter dan de wachtlijst voor gespecialiseerde hulp. Intussen hebben ook mijn moeder en mijn partner de diagnose autisme gekregen.

Ik heb zelf mogen ervaren hoe mooi het kan zijn als we ons “anders-zijn” beter gaan begrijpen en onze levenswijze en communicatie beter op elkaar leren afstemmen.

Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen met andere ouders/gezinnen/koppels omdat ik weet dat een beter begrip van autisme wel degelijk een verschil kan maken.

Een auticoaching is steeds een proces op maat. Er bestaat niet zoiets als een standaard auti-aanpak.

Het traject wordt uitgestippeld afhankelijk van de hulpvraag en van de manier waarop het autisme zich bij jou of in jullie gezin/relatie uit.

Bij adolescenten en volwassenen kan een individueel begeleidingstraject opgestart worden. Begeleiding bij jonge kinderen met autisme is altijd in de vorm van ouderbegeleiding. Moest er nood zijn aan een individuele begeleiding van het kind dan verwijs ik hiervoor graag door naar een collega.

Thema’s die aan bod kunnen komen in de begeleiding:

 • Verwerken van de diagnose
 • inzicht in (eigen) autisme
 • Ouderbegeleiding
 • Relatietherapie
 • Prikkelgevoeligheid en prikkelverwerking
 • Visualisatie / stappenplannen
 • Zelfredzaamheid
 • Aanpassingen op school of op het werk
 • Aanleren van vaardigheden: sociaal, communicatie, …
 • plannen en organiseren van dagelijkse dingen
 • Structuur en regelmaat
 • Vrijetijdsbesteding
 • Autistisch denken
 • Routines en gewoontes
 • Autisme en bijkomende diagnoses